• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Határ a csillagos ég: távcsőidő-pályázat középiskolás diákoknak  A Magyar Tudományos
  Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati
  Kutatóintézete
  (MTA KTM CsKI)
  pályázatot hirdet középiskolai tanulók
  részére annak alkalmából, hogy az ENSZ
  2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének
  nyilvánította. 400 éve történt, hogy
  Galilei és kortársai elõször végeztek
  csillagászati megfigyeléseket
  távcsővel.

  A pályázati kiírás
  A pályázati adatlap

  A pályázók
  köre:
  A pályázaton részt vehet minden
  magyarországi és határon túli magyar, 14 és
  18 év közötti
  középiskolai diák. Kizárólag 3 fős csapatok
  pályázatait fogadjuk el. Egy iskolából
  több csapat is pályázhat.

  A piszkés-tetői Schmidt-távcső.

  A pályázat
  témája
  : Végiggondolni, hogy melyik az a
  csillagászati objektum, amit Magyarország egyik
  legnagyobb távcsövével, az MTA KTM CsKI
  Piszkés-tetői Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
  Schmidt-teleszkópjával meg szeretne örökíteni
  a csapat. Rövid indoklását várjuk annak,
  hogy milyen tudományos, esetleg szubjektív szempontok
  alapján választották az adott égitestet,
  van-e magyar vonatkozása, netán valamilyen különleges
  aktualitása. Van-e lehetőség valamely tudományos
  kérdés eldöntésére vagy sejtés
  igazolására a felvételek alapján? Miért
  lehet érdekes a megörökítendő égitest a nagyközönség
  számára?

  Beküldési
  határidő:
  2009. május 15. 24h 00m

  Az elbírálás határideje : 2009. június 10.

  A pályázat
  célja,
  hogy lehetőséget
  teremtsünk Galilei egykori vizuális csillagászati
  élményeinek megismétlésére,
  megtapasztalására korunk eszközeivel. A pályázat
  révén a tanulók a gyakorlatban találkoznak
  alapvető csillagászati ismeretekkel, fogalmakkal, úgymint
  egy égitest láthatósága, fényessége,
  látszó átmérője, színszűrők
  használata, digitális képrögzítési
  eljárások. Egy tudományos probléma
  feldolgozása révén bepillantást nyernek
  a XXI. század csillagászati megfigyelési
  technikáiba, berendezéseinek használatába,
  részt vesznek egy távcsőidő-pályázat
  előkészítő munkáiban, csillagászati
  felvételek utólagos feldolgozásában.
  Fizikai-matematikai ismereteik mellett
  számítástechnikai és idegennyelvi
  tudásukat is kamatoztathatják.

  Díjak: Az
  első három helyezett pályázata 1-1 óra távcsőidőt kap 2009
  augusztusában az MTA KTM CsKI Piszkés-tetői
  Obszervatóriumának 60/90/180 cm-es
  Schmidt-távcsövére
  a projekt
  megvalósítására. Az első helyezett jutalma, hogy
  a csapat tagjai felkészítő tanárukkal
  együtt meghívást kapnak a
  Piszkés-tetői Obszervatóriumba, ahol –
  szakember segítségével – személyesen rögzítik a
  pályázati
  anyagban szereplő objektumot. A
  második és harmadik helyezett csapat programjához
  intézetünk munkatársai készítik el a
  felvételeket. A csapatok a képek feldolgozásához
  is kapnak segítséget. Az első három helyezett
  pályázat eredményeképpen készült
  kép vagy montázs megjelenik az MTA KTM CsKI honlapján
  és a magyar tudományos sajtóban.

  A pályázat
  formai követelményei:

  • A pályázathoz
   kérjük, csatolják a mellékelt adatlapot kitöltve.
  • A pályázatnak
   tartalmaznia kell a választott objektum nevét, égi
   koordinátáit (RA, DEC), és hozzávetőleges
   fényességét.
  • Rövid, maximum 2
   oldalas indoklás szükséges, amiben a választott
   objektum tudományos és kulturális jelentősége,
   magyar kötődése (ha van), esetleges aktualitása
   szerepeljen, és hogy miért éppen erre esett a
   csapat választása. Térjünk ki arra, hogy
   az adott távcső és detektor mennyire felel meg a
   választott égitest megfigyelésére (Ne
   válasszuk a Napot, meteorokat, túl halvány
   égitesteket, stb.) Írjuk le, hogy van-e olyan tudományos
   kérdés, aminek eldöntésében,
   vizsgálatában segítséget nyújthat
   a Schmidt-távcsővel készült megfigyelés.
   Miért lehet érdekes az adott égitest a
   nagyközönség számára?
  • Külön
   részletes leírást kérünk az
   objektum észlelésének kívánatos
   módjáról (maximum 1 oldal)

   • expozíciós
    idők, színszűrők használata
   • az égitest
    mely része szerepeljen a képen, ha nem fér
    el a
    látómezőben, készüljön-e mozaik
   • holdfázis
    nagysága mennyiben zavaró
    és így
    tovább…

  A pályázat
  technikai követelményei:
  A pályázatot
  kizárólag elektronikus formában kérjük
  beküldeni. Az elfogadható formátumok: PDF, rtf,
  Microsoft Word, Openoffice, vagy postscript.

  A pályázatokat
  a hatar@konkoly.hu címre
  kérjük küldeni. Jelige: "Határ a csillagos ég."

  Egyéb szempontok a pályázat elkészítéséhez:

  • A teleszkóp
   technikai adatai: 60/90/180 cm Schmidt-teleszkóp
  • A detektor adatai:
   Photometrics CCD-kamera a fókuszban, mérete: 1536×1024
   pixel, 1 pixel mérete: 9 mikrométer
  • A látómező mérete: 26 x18
   ívperc
  • Használható
   színszűrők: B (kék), V (zöld), R (vörös),
   I (infravörös)

  Az M81 spirálgalaxis 5 perces expozíciós idejű felvétele a mátrai műszerrel (fotó: Kiss László)

  Az értékelés
  szempontjai:

  • Az objektum
   Magyarországról legyen megfigyelhető 2009
   augusztusában (törekedjünk a minél nagyobb
   horizont feletti magasságra).
  • Az objektum
   lehetőleg látványos legyen, ne csak egyetlen fénypont
   árválkodjon a képen. Így bármilyen
   érdekesek is az exobolygóval rendelkezõ csillagok,
   vagy a távoli kvazárok, a Schmidt-távcsőben nem nyújtanak
   impozáns látványt. Javasoljuk több színszűrő
   használatát a minél esztétikusabb, végső színes kép készítéséhez.
  • Szóba jövő
   objektumok: naprendszerbeli, galaktikus, extragalaktikus természetes
   égitestek.
  • További fontos szempontok:

   • a tudományos
    indoklás,
   • a választás
    ötletessége, illetve
   • a pályázat
    technikai kivitelezhetősége

   

  További információ
  kérhető a hatar@konkoly.hu címen.

  Kellemes fejtörést,
  jó munkát kíván a szervezõbizottság
  !

  Ez a bejegyzés Egyéb témák kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul